Categorieën
DESIGN AND INNOVATION DESIGN AND LEADERSHIP DESIGN AND POLICYMAKING Geen onderdeel van een categorie

HEALTH HUB UTRECHT ‘ON TOUR’

Afgelopen dagen is Walter met de Health Hub Utrecht “On Tour” geweest. Een delegatie van ruim 25 bestuurders van kennisinstellingen, zorginstellingen en gemeentelijke overheden vanuit de Utrecht Regio bezocht Manchester. Doel van de trip was om te kijken hoe de ‘Greater Manchester’ de bijna 6 miljard pond, die zij van de nationale NHS (National Health Service) krijgt, gebruikt om zorg en welzijn op een nieuwe manier te organiseren en uit te voeren.

Verhaal moet sterker

In een mix van Harry Potter gebouwen en moderne hoogbouw, werd er van gemeentehuis naar 3D innovatiehub getrokken. En was de conclusie na anderhalf snel gemaakt. Waarschijnlijk heeft Utrecht meer te bieden en is men inhoudelijk misschien zelfs wel verder. Echter, de spelers kennen elkaar onderling niet goed genoeg en er wordt te weinig samengewerkt. Bovendien wordt het Utrechtse verhaal veel minder sterk naar voren gebracht.

U CREATE, het Centrum of Expertise Future Health Design (waar Walter momenteel leiding aan geeft) zou daar – door haar onafhankelijkheid – een verbindende rol in kunnen spelen. Daarbij ondersteund door de Economic Board Utrecht, de gemeente en provincie Utrecht. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt.

Kans voor Utrecht

Door de hoge concentratie van kennis- en zorginstellingen in de regio, kan Utrecht een leidende rol  spelen in de Nederlandse gezondheidseconomie. Met de potentiële exportkans die daar dan weer bijhoort natuurlijk. De vraag is echter of Utrecht de ‘sense of urgency’ (die er niet zo lijkt te zijn) durft om te zetten naar een breedgedragen ‘sense of opportunity’.

Health is Wealth

De discussie rondom zorginnovatie wordt overigens bijna overal teruggevoerd tot de directe opbrengst ervan. Een van de aardige uitspraken gehoord in Manchester was ‘Health is Wealth’. Niet meteen zo pakkend in het Nederlands te vertalen natuurlijk Maar de gedachte dat de gezondheid van burgers ook het  rijkste bezit is voor de overheid begint gelukkig in Nederland steeds meer voeten aan de poldergrond te krijgen.