EN TOCH...

Een kleine persoonlijke ontboezeming: Het is eind jaren zeventig. na een lange zomer vol feesten – ik had eindelijk mijn middelbare school afgerond – zag ik eigenlijk maar één optie voor iets dat nog een beetje zin had als vervolgopleiding: de kunstacademie.

En dan specifiek de Rietveld Academie in Amsterdam. Lekker dicht bij de kust waar ik woonde en van een goed niveau. Daar bleek echter de inschrijvingstermijn inmiddels al gesloten te zijn. Wel kon ik nog terecht bij de AKI in Enschede. Ook een prima reputatie, maar wel helemaal aan de andere kant van het land. Terwijl ik net iemand had ontmoet, waarvan ik dacht dat ik daar wel de rest van mijn leven mee wilde slijten. Zij omringd door andere aanbidders in het westen, ik ver weg in het oosten. Dat gaat niet goed, die ben ik binnen de kortste keren kwijt, was mijn snelle conclusie.

Dus gaf ik de autonome kunst op voor de liefde, werd taxichauffeur, huurde een huisje, ging samenwonen met mijn muze en doe dat na ruim veertig jaar – en een geweldige dochter en zoon plus vijf prachtige kleinkinderen rijker – nog steeds. De wens om creativiteit leidend te laten zijn in mijn toekomstige denken en doen bleef. Toen en nu nog steeds.

Taxichauffeur werd werktekenaar bij een handelsdrukkerij. Lay-outredacteur bij een krant. Copywriter en artdirector bij een reclamebureau. Creatief directeur en bestuurder bij datzelfde bureau. Zelfstandig designdenker en creatief strateeg. Hoofd van de afdeling Markt en adviseur van het CvB van de Design Academy Eindhoven. Kwartiermaker voor de Master Cross-over Creativity van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Directeur van het Centre of Expertise U CREATE, op het snijvlak van gezondheidszorg en de creatieve industrie. Aanjager van Health Hub Utrecht, transitienetwerk voor brede gezondheid en geluk. Plus al dat andere, wat tussendoor kwam.

Ruim veertig jaar toegepaste creativiteit. Voor landelijke en internationale opdrachtgevers. Publiek en privaat. Wat een geweldige tijd, die werkelijk is omgevlogen. Het gaf me de kans om de wereld te zien, mensen te ontmoeten die ik anders nooit was tegengekomen, maar vooral om samen te mogen werken met ongelofelijk veel getalenteerde collega’s. Die mij scherp hielden, kritisch bevroegen, skills en technieken leerden. Met wie ik successen kon vieren en teleurstellingen kon delen. En die ervoor zorgden dat ik aan geen dag met werkelijke tegenzin ben begonnen. En toch…

Iets bleef me zeggen dat er toch nog meer moest zijn. En dus ga ik nu opnieuw op zoek. Zoals ik na reclame de overstap maakte naar design, zo wordt kunst het volgende station. De reis is nog niet voorbij, maar wordt wel persoonlijker: Walter Amerika wordt Walt Amerika (zoals mij vrienden mij noemen). Toegepast wordt autonoom. Foto’s, schilderijen en wat zich nog meer in mijn hoofd aandient.

Netwerk, het ga jullie goed. Alle gezondheid en geluk in de toekomst.

Blijf werken aan mooie dingen en vooral aan een betere wereld!

Het is een spel tussen nieuwe
technologieën en oude systemen
en aan het eind wint creativiteit.
(Moet je wel gaan samenspelen)

SOCIO-ECONOMISCHE TRANSITIE IS
IN DE BASIS
VRIJ SIMPEL

We staan voor nog al wat fundamentele publieke en private veranderingen in onze maatschappij. Samenspel is daarbij het sleutelwoord. En ontwerpmethodes de gereedschappen. Alleen zo kunnen we met elkaar vormgeven aan vernieuwing en verbetering.

Visie Vorming

Visie, missie, ambitie is een drieluik dat moet worden ingevuld om tot een toekomstbestendige strategie te komen.

Scenario Schetsen

Er is niet één toekomst, er zijn er meerdere. Afhankelijk van welk wereldbeeld en ideologie je aanhangt.​

Design Denken

Gebruik beide helften van het brein en neem altijd de eindgebruiker als startpunt van het ontwerpproces.

Story Telling

Een modern begrip voor een eeuwenoud principe. Zorg dat er een narratief is, waarin iedereen zich herkent en een rol heeft.

Gedrag Ontwerpen

Mensen zijn multi-dimensionaal en dus is het kijken door verschillende lenzen cruciaal om tot verandering te komen.

Merken Bouw

Uiteindelijk hebben we herkenbare ankerpunten nodig om de keuzes in ons dagelijkse leven te vergemakkelijken.

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING IS
DE CHAMPIONS LEAGUE VAN INNOVATIE, WAARBIJ DE PUBLIEKE EN PRIVATE SECTOR ALS EEN TEAM MOETEN SPELEN

Om echte impact te creëren moet er op het allerhoogste regionale en nationale niveau in een hoog tempo en gedurende lange tijd samengewerkt worden door topspelers uit de politiek, de industrie, de wetenschap en niet te vergeten de kunsten. Pas dan is het mogelijk om bestaande en vaak vastgeroeste patronen te doorbreken.

Zie het maar als een vorm van totaalvoetbal of elk ander ‘gesamtkunstwerk’. Dat vraagt, behalve een ruime begroting, veel ervaring, talent en moed, maar vooral het vermogen om eigen belang opzij te zetten en samen vorm te geven aan een nieuwe toekomst.

VAAK GESTELDE VRAGEN
(EN HELE BEGRIJPELIJKE OVERIGENS)

WAT IS CREATIVITEIT EIGENLIJK?

Het meest simpele antwoord zou zijn: alles. Ga maar na, we zijn als mensheid continue bezig met dingen bedenken, vernieuwen, veranderen, ontdekken. Elk kind dat geboren wordt is een creatieve energie, die ongekend is. En uiteindelijk kan je alles met creativiteit, of beter gezegd: zonder kunnen we niets. Zo simpel is het. 

WAT IS DE CREATIEVE INDUSTRIE?

De creatieve industrie is een gelaagde sector die zich manifesteert in verschillende sectoren. Het is de wereld van de kunst, media- en entertainment maar zeker ook de zakelijke dienstverlening.

WAAROM TOCH DAT DESIGN DENKEN?

Design denken is belangrijk omdat het bedrijven en organisaties dwingt om te denken vanuit het perspectief van de eindgebruiker. De eindgebruiker is niet altijd een klant, maar kan ook een burger zijn of bijvoorbeeld een patient.

ZIJN ER CRITERIA VOOR INNOVATIE?

Er zijn vier ontwerpcriteria voor innovatie: efficiëntie ofwel wat kost het ons? Effectiviteit ofwel wat levert het ons op? Empathie of kunnen we er iets mee? En ethiek of willen we dit eigenlijk wel met elkaar? Deze criteria zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar met name de laatste twee worden voor ‘het gemak’ vaak vergeten. Met alle gevolgen van dien.