SOCIO-ECONOMISCHE TRANSITIE IS SIMPEL

HET IS EEN SPEL TUSSEN  NIEUWE TECHNOLOGIEéN EN OUDE SYSTEMEN EN AAN HET EIND WINT CREATIVITEIT (ALS JE DE JUISTE METHODES KENT)

VISIEVORMING

Visie, missie, ambitie is een drieluik dat moet worden ingevuld om tot een toekomstbestendige strategie te komen.

scenario SCHETSEN

Er is niet één toekomst, er zijn er meerdere. Afhankelijk van welk wereldbeeld en ideologie je aanhangt.

DESIGN DENKEN

Neem altijd de eindgebruiker als startpunt van het ontwerpproces en denk niet dat je alles alleen en in één keer kan vormgeven.

story telling

Een modern begrip voor een eeuwenoud principe. Zorg dat er een narratief is, waarin iedereen zich herkent en een rol heeft.

GEDRAGS ONTWERP

Mensen zijn multi-dimensionaal en dus is het kijken door verschillende lenzen cruciaal om tot verandering te komen.

merkenbouw

Uiteindelijk hebben we herkenbare ankerpunten nodig om de keuzes in ons dagelijkse leven te vergemakkelijken.

maatschappelijke verandering is de champions league van innovatie

Om echte impact te creëren moet er op het allerhoogste niveau in een hoog tempo en gedurende lange tijd samengewerkt worden door topspelers uit de politiek, de industrie, de wetenschap en niet te vergeten de kunsten. Pas dan is het mogelijk om bestaande en vaak vastgeroeste patronen te doorbreken. Zie het maar als een vorm van totaalvoetbal of elk ander ‘gesamtkunstwerk’. Dat vraagt, behalve een zeer ruime transitiebegroting, veel ervaring, talent en moed, maar vooral het vermogen om eigen belang opzij te zetten en samen vorm te geven aan een nieuwe toekomst.

vaak gestelde vragen

en volkomen begrijpelijk...

WAT IS CREATIVITEIT EIGENLIJK?

Het meest simpele antwoord zou zijn: alles. Ga maar na, we zijn als mensheid continue bezig met dingen bedenken, vernieuwen, veranderen, ontdekken. Elk kind dat geboren wordt is een creatieve energie, die ongekend is. En uiteindelijk kan je alles met creativiteit, of beter gezegd: zonder kunnen we niets. Zo simpel is het. 

EN WAT IS DE CREATIEVE INDUSTRIE?

De creatieve industrie is een gelaagde industrie die zich manifesteert in verschillende sectoren. Het is de wereld van de kunst, media- en entertainment maar zeker ook de zakelijke dienstverlening.

waarom moeten we 'design denken'?

Design denken is belangrijk omdat het bedrijven en organisaties dwingt om te denken vanuit het perspectief van de eindgebruiker. De eindgebruiker is niet altijd een klant, maar kan ook een burger zijn of bijvoorbeeld een patient.

ZIJN ER CRITERIA VOOR INNOVATIE?

Er zijn vier ontwerpcriteria voor innovatie: efficiëntie, ofwel wat kost het ons? Effectiviteit, ofwel wat levert het ons op? Empathie, of kunnen we er iets mee? En ethiek, of willen we dit eigenlijk wel met elkaar? Deze criteria zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar met name de laatste twee worden voor nog te weinig gehanteerd. Met alle gevolgen vandien.