Het is een spel tussen nieuwe
technologieën en oude systemen
en aan het eind wint creativiteit.
(Moet je wel gaan samenspelen)

SOCIO-ECONOMISCHE TRANSITIE IS
IN DE BASIS
VRIJ SIMPEL

We staan voor nog al wat fundamentele publieke en private veranderingen in onze maatschappij. Samenspel is daarbij het sleutelwoord. En ontwerpmethodes de gereedschappen. Alleen zo kunnen we met elkaar vormgeven aan vernieuwing en verbetering.

Visie Vorming

Visie, missie, ambitie is een drieluik dat moet worden ingevuld om tot een toekomstbestendige strategie te komen.

Scenario Schetsen

Er is niet één toekomst, er zijn er meerdere. Afhankelijk van welk wereldbeeld en ideologie je aanhangt.​

Design Denken

Gebruik beide helften van het brein en neem altijd de eindgebruiker als startpunt van het ontwerpproces.

Story Telling

Een modern begrip voor een eeuwenoud principe. Zorg dat er een narratief is, waarin iedereen zich herkent en een rol heeft.

Gedrag Ontwerpen

Mensen zijn multi-dimensionaal en dus is het kijken door verschillende lenzen cruciaal om tot verandering te komen.

Merken Bouw

Uiteindelijk hebben we herkenbare ankerpunten nodig om de keuzes in ons dagelijkse leven te vergemakkelijken.

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING IS
DE CHAMPIONS LEAGUE VAN INNOVATIE, WAARBIJ DE PUBLIEKE EN PRIVATE SECTOR ALS EEN TEAM MOETEN SPELEN

Om echte impact te creëren moet er op het allerhoogste regionale en nationale niveau in een hoog tempo en gedurende lange tijd samengewerkt worden door topspelers uit de politiek, de industrie, de wetenschap en niet te vergeten de kunsten. Pas dan is het mogelijk om bestaande en vaak vastgeroeste patronen te doorbreken.

Zie het maar als een vorm van totaalvoetbal of elk ander ‘gesamtkunstwerk’. Dat vraagt, behalve een ruime begroting, veel ervaring, talent en moed, maar vooral het vermogen om eigen belang opzij te zetten en samen vorm te geven aan een nieuwe toekomst.

VAAK GESTELDE VRAGEN
(EN HELE BEGRIJPELIJKE OVERIGENS)

WAT IS CREATIVITEIT EIGENLIJK?

Het meest simpele antwoord zou zijn: alles. Ga maar na, we zijn als mensheid continue bezig met dingen bedenken, vernieuwen, veranderen, ontdekken. Elk kind dat geboren wordt is een creatieve energie, die ongekend is. En uiteindelijk kan je alles met creativiteit, of beter gezegd: zonder kunnen we niets. Zo simpel is het. 

WAT IS DE CREATIEVE INDUSTRIE?

De creatieve industrie is een gelaagde sector die zich manifesteert in verschillende sectoren. Het is de wereld van de kunst, media- en entertainment maar zeker ook de zakelijke dienstverlening.

WAAROM TOCH DAT DESIGN DENKEN?

Design denken is belangrijk omdat het bedrijven en organisaties dwingt om te denken vanuit het perspectief van de eindgebruiker. De eindgebruiker is niet altijd een klant, maar kan ook een burger zijn of bijvoorbeeld een patient.

ZIJN ER CRITERIA VOOR INNOVATIE?

Er zijn vier ontwerpcriteria voor innovatie: efficiëntie ofwel wat kost het ons? Effectiviteit ofwel wat levert het ons op? Empathie of kunnen we er iets mee? En ethiek of willen we dit eigenlijk wel met elkaar? Deze criteria zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar met name de laatste twee worden voor ‘het gemak’ vaak vergeten. Met alle gevolgen van dien.